کلید واژه ها: 
آتش سوزی
آمد نیوز
ساختمان پلاسکو
وزارت نیرو
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
ویژه های چهارتایی
پنجشنبه, 19 بهمن, 1396 - 16:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
دروغ‌‌آمدنیوزازآتش‌سوزی‌ساختمان‌وزارت‌نیرو
نام منبع: 
عمارنامه

کانال معاند آمدنیوز در تازه‌ترین دروغ خود ماجرای آتش‌سوزی ساختمان وزارت نیرو را دستما‌یه‌ی شایعه‌پراکنی خود قرار داد.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.yjc.ir/fa/news/6430531/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کانال معاند آمدنیوز در تازه‌ترین دروغ خود ماجرای آتش‌سوزی ساختمان وزارت نیرو را دستما‌یه‌ی شایعه‌پراکنی خود قرار داد.