کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
جمعه, 20 بهمن, 1396 - 04:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

یه بار بنزین بردم تو #بانک میخواستم از اول تا آخر رو آتیش بزنم!
گفتگویی با مردم درباره تفاوت وام گرفتن آنها، با «آنها»

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52394
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
یه بار بنزین بردم تو #بانک میخواستم از اول تا آخر رو آتیش بزنم! گفتگویی با مردم درباره تفاوت وام گرفتن آنها، با «آنها»