کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 21 بهمن, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
واکنش‌حسن‌عباسی درباره توهین‌سامسونگ
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

دکتر عباسی سامسونگ غلط می کند به ایرانی ها توهین می کند

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52407
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
دکتر عباسی سامسونگ غلط می کند به ایرانی ها توهین می کند