کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایصوت
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 22 بهمن, 1396 - 03:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
چراوزارت‌خارجه‌دربرابرهم‌جنس‌بازی‌اعتراض‌نکرد
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چرا وزارت خارجه ما در قبال تصویب عمل شنیع ازدواج هم‌جنس‌بازان در آلمان اعتراضی نکرد⁉️

اگر وزارت خارجه‌ی اسلامی داشتیم...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52411
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چرا وزارت خارجه ما در قبال تصویب عمل شنیع ازدواج هم‌جنس‌بازان در آلمان اعتراضی نکرد⁉️ اگر وزارت خارجه‌ی اسلامی داشتیم...