کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 22 بهمن, 1396 - 05:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چه به راحتی در مجلسی که آقایون هم هستن داره تعریف میکنه

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52412
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چه به راحتی در مجلسی که آقایون هم هستن داره تعریف میکنه