کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
ویژه های چهارتایی
شنبه, 21 بهمن, 1396 - 10:24
تنظیمات: 
مجری«یهودی»من‌وتو،وزیرتبلیغات‌پهلوی
تیتر دوم: 
«من‌وتو»‌با آرشیوصداوسیما تونل‌زمان‌ ساخت
نام منبع: 

من و تو، تصاویر مجهزترین مدرسه در شمال شهر تهران در زمان پهلوی را در کنار تصاویر یک مدرسه عادی در جنوب شهر در دهه ۶۰ قرار می‌دهد، تا مقایسه‌ای دروغین بین رفاه دو حکومت در ذهن مخاطب شکل بگیرد.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.jahannews.com/news/589953/%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
من و تو، تصاویر مجهزترین مدرسه در شمال شهر تهران در زمان پهلوی را در کنار تصاویر یک مدرسه عادی در جنوب شهر در دهه ۶۰ قرار می‌دهد، تا مقایسه‌ای دروغین بین رفاه دو حکومت در ذهن مخاطب شکل بگیرد.