پایگاه هایی خبری بخش هایی از ویدیوی مربوط به جنگنده ساقط شده اف 16 اسرائیلی را منتشر کردند که دود از آن به هوا برخاسته است.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 21 بهمن, 1396 - 15:47

به گزارش عمارنامه،  در سوریه سامانه پدافند هوایی سوریه یک فروند هواپیمای اف 16 اسرائیلی را پس از تجاوز این جنگنده به حریم هوایی سوریه سرنگون کردند.

رسانه های عبری از بیمارستان "رامبام" گزارش دادند که حال یکی از خلبان ها وخیم است.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>