کلید واژه ها: 
رابطه جنسی
مجاهدین خلق
مسعود رجوی
منافقین
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
دوشنبه, 23 بهمن, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
رابطه غیراخلاقی مسعودرجوی بازنان+فیلم
نام منبع: 

مسعود و مریم رجوی با مجبور کردن زنان و تن دادن آنها به امور غیر اخلاقی باعث خودکشی و فرار آنها می‌شدند.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.yjc.ir/fa/news/6410390/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مسعود و مریم رجوی با مجبور کردن زنان و تن دادن آنها به امور غیر اخلاقی باعث خودکشی و فرار آنها می‌شدند.