کارناوال زمستانی مردان پوشالی در روستای اوولن سوئیس برگزار شد.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 23 بهمن, 1396 - 23:00

به گزارش عمارنامه،  کارناوال زمستانی مردان پوشالی در روستای اوولن سوئیس برگزار شد.

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>