کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 24 بهمن, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
جزییات‌یک‌خودکشی‌حاشیه سازدرزندان اوین!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

توضیحات نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره خودکشی "کاووس سید امامی" در زندان اوین

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52437
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
توضیحات نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره خودکشی "کاووس سید امامی" در زندان اوین