کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 25 بهمن, 1396 - 07:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
چرا پسر و دخترت تو آمریکا و انگلیس اند؟!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حسن عباسی: آهای مسئولی که میگی مرگ بر آمریکا و انگلیس چرا پسر و دخترت تو آمریکا و انگلیس اند؟!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52441
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حسن عباسی: آهای مسئولی که میگی مرگ بر آمریکا و انگلیس چرا پسر و دخترت تو آمریکا و انگلیس اند؟!