کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 28 بهمن, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
جدی مسیح علینژاد یه چیزی میزنه؟
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

واقعا چه ربطی داره؟؟؟؟ این چه استدلال مسخره ایه؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52484
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
واقعا چه ربطی داره؟؟؟؟ این چه استدلال مسخره ایه؟