کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 29 بهمن, 1396 - 02:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ماجرایی سندی تاریخی که درباره سران فتنه ۸۸ از زبان علی آقامحمدی که چه پیشنهادی را با کسب اجازه از طرف رهبر معظم انقلاب برای میرحسین موسوی برده است.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52487
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ماجرایی سندی تاریخی که درباره سران فتنه ۸۸ از زبان علی آقامحمدی که چه پیشنهادی را با کسب اجازه از طرف رهبر معظم انقلاب برای میرحسین موسوی برده است.