کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 29 بهمن, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

#سفارش_نامه هایی که به مدیران و مسئولان داده می شود...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52496
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
#سفارش_نامه هایی که به مدیران و مسئولان داده می شود...