کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 29 بهمن, 1396 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اظهارات جنجالی علیزاده درمناظره بازیباکلام!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

زیباکلام ها مقصر اصلی برآمدن تندروترین جریان ها هستند /

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52497
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
زیباکلام ها مقصر اصلی برآمدن تندروترین جریان ها هستند /