در برنامه زنده‌ای که از شبکه مستند تلویزیون پخش شد، مجری سوال عجیبی از میهمان برنامه پرسید.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 3 اسفند, 1396 - 09:11

به گزارش عمارنامه،  طی برنامه زنده‌ای که در شبکه مستند تلویزیون پخش شد، میهمان برنامه سیدحسن انتظاری، جانباز مدافع حرم با سوالی عجیب از طرف مجری برنامه مواجه شد.

مجری یکباره از این جانباز مدافع حرم پرسید با پول‌هایی که برای رفتن به سوریه گرفته ای قرار است چه کار کنی؟ سید حسن انتظاری در پاسخ به این پرسش گفت: والا روزی که ما در حال اعزام بودیم، بحث مادیات در ذهن ما نبود، نبوده و نیست.

مجری در ادامه این بحث پرسید چرا برخی این موضوع را باور ندارند و میهمان برنامه در جواب گفت: این دیگر به باورهای برخی افراد بازمی‌گردد که رسانه های غربی، شبکه های ماهواره ای و همچنین شبکه های اجتماعی نیز در این زمینه بی تاثیر نیستند.

ادامه این بحث را در فیلم زیر دنبال نمایید.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>