کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 3 اسفند, 1396 - 21:45
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
وقتی دختر ایرانی،مجری را ضایع می کند!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

وقتی تیر مجری آمریکایی برای جوسازی علیه ایران به سنگ می خورد!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52566
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
وقتی تیر مجری آمریکایی برای جوسازی علیه ایران به سنگ می خورد!