کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 5 اسفند, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پاسخ وزیر ارشاد دولت آقای خاتمی به روح الله زم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52584
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پاسخ وزیر ارشاد دولت آقای خاتمی به روح الله زم