کُنده‌های به جامانده از درختان غول پیکر که توسط بومیان به شکل تونل های طبیعی درآمده اند.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 7 اسفند, 1396 - 00:00

به گزارش عمارنامه،  کُنده‌های به جامانده از درختان غول پیکر که توسط بومیان به شکل تونل های طبیعی درآمده اند.

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>