صبح امروز در پی نشست زمین در محدوده خیابان مولوی بعد از میدان محمدیه بخش‌هایی از پیاده‌رو ریزش کرد و مسیر غرب به شرق خط ویژه اتوبوسرانی مسدود شد.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 6 اسفند, 1396 - 15:14

به گزارش عمارنامه،  صبح امروز در پی نشست زمین در محدوده خیابان مولوی بعد از میدان محمدیه بخش‌هایی از پیاده‌رو ریزش کرد و مسیر غرب به شرق خط ویژه اتوبوسرانی مسدود شد.

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>