در روزهای اخیر تلفات غیرنظامیان در جنگ داخلی سوریه به شدت افزایش یافته است.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 6 اسفند, 1396 - 15:47

به گزارش عمارنامه،  در روزهای اخیر تلفات غیرنظامیان در جنگ داخلی سوریه به شدت افزایش یافته است.

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>