کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 15 اسفند, 1396 - 00:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
به همه گفتیم سپاه زده،شماهم بگیدسپاه زده!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مجموعه آیتم طنز #بازجویی_اغتشاشات با بازی علی زکریایی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52709
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مجموعه آیتم طنز #بازجویی_اغتشاشات با بازی علی زکریایی