شهروندان پایتخت انگلیس با انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی، نوشتند صبح که از خواب بیدار شده و به خیابان آمده‌اند فکر کرده‌اند در ریاض هستند نه لندن!
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 16 اسفند, 1396 - 18:00

به گزارش عمارنامه،  شهروندان پایتخت انگلیس با انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی، نوشتند صبح که از خواب بیدار شده و به خیابان آمده‌اند فکر کرده‌اند در ریاض هستند نه لندن!

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>