کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 17 اسفند, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حسن عباسی:روح حاکم بر انیمیشن باب اسفنجی تربیت کودکان با تفکر لیبرالیسم است، هفت گناه کبیره مسیحیت در قالب هفت شخصیت اصلی این انیمیشن آمده است.این مسأله روی ناخودآگاه کودک اثر می گذارد و او فقط همین هفت گناه را بد می داند و دیگر نمی فهمد که زنا، ربا و هم جنس بازی هم گناه کبیره است

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52745
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حسن عباسی:روح حاکم بر انیمیشن باب اسفنجی تربیت کودکان با تفکر لیبرالیسم است، هفت گناه کبیره مسیحیت در قالب هفت شخصیت اصلی این انیمیشن آمده است.این مسأله روی ناخودآگاه کودک اثر می گذارد و او فقط همین هفت گناه را بد می داند و دیگر نمی فهمد که زنا، ربا و هم جنس بازی هم گناه کبیره است