کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 17 اسفند, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
توهین مدیرکل آموزش وپرورش به دانش آموزان!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

توهین وقیحانه مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویر احمد به دانش آموزان یکی از مناطق محروم

ارسال لباس های کهنه در پلاستیک زباله !!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52747
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
توهین وقیحانه مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویر احمد به دانش آموزان یکی از مناطق محروم ارسال لباس های کهنه در پلاستیک زباله !!