کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 19 اسفند, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

رائفی پور و حسن عباسی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52762
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
رائفی پور و حسن عباسی