کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 19 اسفند, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سکانسی از فیلم اخراجی ها، تقدیم به خانم لیلا حاتمی البته با یه مقدار میکس برای درک بیشتر ایشان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52763
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سکانسی از فیلم اخراجی ها، تقدیم به خانم لیلا حاتمی البته با یه مقدار میکس برای درک بیشتر ایشان