کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 20 اسفند, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بعضی میرن اونجا از آزادی هاش استفاده کنن و استعدادهاشونو نشون بدن.......

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52776
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بعضی میرن اونجا از آزادی هاش استفاده کنن و استعدادهاشونو نشون بدن.......