مراسم جشن روز زن با حضور شخصیت های سرشناس این کشور روز گذشته برگزار شد.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 19 اسفند, 1396 - 15:11

به گزارش عمارنامه،  مراسم جشن روز زن با حضور شخصیت های سرشناس این کشور روز گذشته برگزار شد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>