کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 20 اسفند, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اصلامن گاو،عمق کشتار رژیم رو بگودیگه!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مجموعه طنز استودیوی ملکه با بازی علی زکریایی- این قسمت: مازیار از رشت

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52798
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مجموعه طنز استودیوی ملکه با بازی علی زکریایی- این قسمت: مازیار از رشت