کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 20 اسفند, 1396 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری دانشمند علیه شیعه انگلیسی !
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

من خودم زمانی در شبکه های آنها بود . . . به آنها گفتم اگر قصد دیگری دارید . . .

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52799
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
من خودم زمانی در شبکه های آنها بود . . . به آنها گفتم اگر قصد دیگری دارید . . .