کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 21 اسفند, 1396 - 01:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
«هر کی با این طرح مخالفه ایرانی نیست»
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

گزارش خیابانی درآستانه رأی گیری برای تصویب #طرح_اعاده_اموال_نامشروع_مسئولان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52801
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
گزارش خیابانی درآستانه رأی گیری برای تصویب #طرح_اعاده_اموال_نامشروع_مسئولان