کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 21 اسفند, 1396 - 06:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
واکنش‌رائفی پوربه ماجرای‌شستن پای‌همسر
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

الان اینا رویه کارشناس غربی می گفت همه این کار رو میکردن ، آخه غرب زدگی تا کجا؟؟؟؟؟!!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52802
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
الان اینا رویه کارشناس غربی می گفت همه این کار رو میکردن ، آخه غرب زدگی تا کجا؟؟؟؟؟!!