جلسه محاکمه راننده اتوبوس آشوب‌های خیابان پاسداران امروز یکشنبه (۲۰ اسفند) در شعبه نهم دادگاه کیفری شماره یک استان تهران برگزار شد.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 20 اسفند, 1396 - 15:29

به گزارش عمارنامه،  جلسه محاکمه راننده اتوبوس آشوب‌های خیابان پاسداران امروز یکشنبه (۲۰ اسفند) در شعبه نهم دادگاه کیفری شماره یک استان تهران برگزار شد.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>