افراد ناشناس یک مسجد وابسته به اداره امور دینی ترکیه را در برلین پایتخت آلمان آتش زدند.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 21 اسفند, 1396 - 05:00

به گزارش عمارنامه،  افراد ناشناس یک مسجد وابسته به اداره امور دینی ترکیه را در برلین پایتخت آلمان آتش زدند.

 

مهاجمان نیمه شب گذشته ماده قابل اشتعالی را به داخل مسجد انداختند و پا به فرار گذاشتند.


مسجد به طور کامل در آتش سوخت و دیگرقابل استفاده برای اقامه نماز نیست.حقیقات درباره جزئیات این حادثه همچنان ادامه دارد.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>