کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 21 اسفند, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
کلیپ جنجالی رائفی پوربا عنوان« زِنا با مادر »
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

خیلی از این مشکلات تقصیرما مذهبیاس متاسفانه
نصف وقت جوننیش خرج این میشه بگیم فلانی اینو گفت، فلانی اونو گفت
بابا معصوم میگه غیبت بدتر از زنای با مادر در خانه خدا هستش ........

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52818
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
خیلی از این مشکلات تقصیرما مذهبیاس متاسفانه نصف وقت جوننیش خرج این میشه بگیم فلانی اینو گفت، فلانی اونو گفت بابا معصوم میگه غیبت بدتر از زنای با مادر در خانه خدا هستش ........