کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 21 اسفند, 1396 - 22:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
با کشتی نوح(ع)تا کشتی حسین(ع)؛قسمت اول
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سخنران : علی اکبر رائفی پور

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52820
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سخنران : علی اکبر رائفی پور