کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 21 اسفند, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
مصاحبه جنجالی مسیح علی نژادبادکترزیباکلام
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مصاحبه جنجالی مسیح علی نژاد با دکتر زیباکلام درباره آزادی زنان و کابینه حسن روحانی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52821
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مصاحبه جنجالی مسیح علی نژاد با دکتر زیباکلام درباره آزادی زنان و کابینه حسن روحانی