اف اس بی، سرویس امنیت فدرال روسیه مانع از حمله تروریستی در منطقه ساراتوف شد که توسط یک گروه تروریستی آماده اجرا بود.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 21 اسفند, 1396 - 10:37

به گزارش عمارنامه،  اف اس بی، سرویس امنیت فدرال روسیه مانع از حمله تروریستی در منطقه ساراتوف شد که توسط یک گروه تروریستی آماده اجرا بود.مقامات امنیتی سعی کردند ماشین مجرمان را متوقف و آنها را بازداشت کنند، اما آنها با سلاح مقاومت کردند و نبرد بین نیروهای امنیتی و تروریست ها بوجود آمد که طی آن تروریست ها مجروح شدند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>