تصاویر ماهواره ای جدید منتشر شده از فرودگاه نظامی حمیمیم روسیه مستقر در استان لاذقیه سوریه نشان می دهد که این پایگاه نظامی در آمادگی کامل قرار دارد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 22 اسفند, 1396 - 01:00

به گزارش عمارنامه،  در تصاویر منتشر شده حضور جنگنده های راهبردی نسل 5 سوخو 57، سوخو 35، سوخو 30 اس ام، سوخو 24، سوخو 25، سوخو 34، انتونوف 26، انتوفوق 72، انتونوف 74، هواپیمای اواکس آ 50، هواپیمای ایلوشین 76، توپولوف 154 قابل مشاهده است.

این در حالی است که اسرائیل پیشتر مدعی شده بود هواپیماهای سوخو57 روسی از سوریه خارج شده اند.تصاویر ماهواره ای جدید منتشر شده از فرودگاه نظامی حمیمیم روسیه مستقر در استان لاذقیه سوریه.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>