حدیثی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در متن خبر آمده است.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 22 اسفند, 1396 - 11:25

به گزارش عمارنامه،  مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:


 کونوا أقَلَّ ما تَکونونَ فِی الباطِنِ أموالاً، أحسَنَ ما تَکونونَ فِی الظّاهِرِ أحوالاً، فَإِنَّ اللّهَ تَعالى أدَّبَ عِبادَهُ المُؤمِنینَ أدَبا حَسَنا.

در حالى که در واقع، از کمترین مال برخوردار هستید،
در ظاهر، بهترین حال را از خود نشان دهید،
چرا که خداوند متعال، بندگان با ایمانش را [این گونه] نیکو ادب کرده است.
 
منبع : مواعظ العددیه: ص ۲۰۱

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>