کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 22 اسفند, 1396 - 05:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری تندحسن عباسی علیه خاتمی وموسوی!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

افشاگری حسن عباسی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52828
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
افشاگری حسن عباسی