کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 22 اسفند, 1396 - 17:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
چهارشنبه سوری، تغییر رژیم با ترقه!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

#خطی_خطی ویژه #چهارشنبه_سوری

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52832
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
#خطی_خطی ویژه #چهارشنبه_سوری