پاره شدن یکی از کابل‌های تله سیژ پیست اسکی تفلیس گرجستان، باعث سقوط و زخمی شدن دهها تن از اسکی بازان شد.حال سه تن از این افراد وخیم اعلام شده است.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 26 اسفند, 1396 - 11:57

به گزارش عمارنامه،  پاره شدن یکی از کابل‌های تله سیژ پیست اسکی تفلیس گرجستان، باعث سقوط و زخمی شدن دهها تن از اسکی بازان شد.حال سه تن از این افراد وخیم اعلام شده است.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>