باغ پرندگان اصفهان در سال در ۴ کیلومتری غرب پل وحید در حاشیه زاینده رود و در انتهای پارک طبیعی ناژوان اصفهان احداث گردیده است،در این مجموعه حدود ۴۰۰۰ قطعه در۱۳۰ گونه وجود دارد،باغ پرندگان اصفهان زیستگاه های متفاوتی بسته به شرایط زندگی طبیعی پرندگان برای آنها در نظرگرفته شده است.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 29 اسفند, 1396 - 00:00

به گزارش عمارنامه،  باغ پرندگان اصفهان در سال در ۴ کیلومتری غرب پل وحید در حاشیه زاینده رود و در انتهای پارک طبیعی ناژوان اصفهان احداث گردیده است،در این مجموعه حدود ۴۰۰۰ قطعه در۱۳۰ گونه وجود دارد،باغ پرندگان اصفهان زیستگاه های متفاوتی بسته به شرایط زندگی طبیعی پرندگان برای آنها در نظرگرفته شده است. برای مثال برکه های باغ جهت پرندگان آبچر نظیر اردک ها، فلامینکوها و… قفسهای شیشه ای برای پرندگانی که در آب و هوای اصفهان امکان زیست ندارند نظیر انواع طوطی ها، توکان ها و… .

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>