پادگان دو کوهه و حسینیه حاج همت در ایام نوروز میزبان علاقه مندان و مسافران است.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 5 فروردين, 1397 - 10:40

به گزارش عمارنامه،  پادگان دو کوهه و حسینیه حاج همت در ایام نوروز میزبان علاقه مندان و مسافران است.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>