آلمان کشوری با جمعیت بیش از شصت میلیون نفر است. آلمانی های مدرن و همچنین اجدادشان، زمین ها را قرن ها برای نیازهای خود تغییر داده اند.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 7 فروردين, 1397 - 17:00

به گزارش عمارنامه،  آلمان کشوری با جمعیت بیش از شصت میلیون نفر است.. آلمانی های مدرن و همچنین اجدادشان، زمین ها را قرن ها برای نیازهای خود تغییر داده اند.بسیاری از این تغییرات مثل تغییر قلعه ها و کاخ ها به کارخانه ها، ساخت شهر های عظیم، معادن وسیع، مزارع و غیره در عکس هوایی و ماهواره ای قابل مشاهده است. این مجموعه چشم انداز هایی حاصل از تغییرات انسان بر روی طبیعت است.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>