شهر لالجین پایتخت سفال ایران و شهر جهانی سفال است. این شهر یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان و به عنوان مرکز سفال و سرامیک در خاورمیانه شناخته میشود.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 7 فروردين, 1397 - 21:00

به گزارش عمارنامه،  شهر لالجین پایتخت سفال ایران و شهر جهانی سفال است. این شهر یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان و به عنوان مرکز سفال و سرامیک در خاورمیانه شناخته میشود. هشتاددرصد از جمعیت شهر لالجین به پیشهٔ سفالگری، سرامیک‌کاری و شغل‌های وابسته همچون نقاشی سفالینه‌ها، بسته‌بندی، خرید و فروش محصولات سفالی و ... اشتغال دارند.

 
کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>