براثر تصادف کامیون حامل فیل‌های سیرک در اسپانیا ،یک فیل کشته و دو فیل زخمی شدند.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 16 فروردين, 1397 - 02:00

به گزارش عمارنامه،  براثر تصادف کامیون حامل فیل‌های سیرک در اسپانیا ،یک فیل کشته و دو فیل زخمی شدند.

 
کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>