کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 15 فروردين, 1397 - 20:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ننشینید کنار و هی نق بزنید و مردم را مایوس کنید...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52984
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ننشینید کنار و هی نق بزنید و مردم را مایوس کنید...